SunAlp.no

SunAlp mountain guides har for tida ingen aktivitet.

 

Men eigar av SunAlp; Christer Lundberg Nes jobbar for fullt med skred og trygg ferdsel i fjellet.

 

Christer er godkjend Tindevegleiar, UIAGM/IVBV/IFMGA mountain guide.

I 2013 fekk Christer Fjellskikkprisen med Norges Røde Kors Hjelpekorps for sitt skredførebyggande arbeid

 

Hausten 2018 kjem boka Skikompis ut i ny revidert utgåve. Med nye illustrasjonar av Joar Christoffersen. Utgitt av FriFlyt forlag.

 

Den første utgåva av Skikompis vart utgitt i 2013 i samarbeid med Friluftsrådet for Ålesund og omland og Selja Forlag AS

 

Christer arbeider no i Sunnmøre friluftsråd.

Klikk for lese meir om Skikompis

Skikompis

Boka Skikompis 2018 - klikk på bildet for å lese meir på Skikompis si heimeside

Fjellskikkprisen 2013

Christer fekk Fjellskikkprisen 2013 med Norges Røde Kors Hjelpekorps

Christer er godkjend Tindevegleder