Home

SunAlp.no

SunAlp mountain guides har for tida ingen aktivitet.

 

Men eigar av SunAlp; Christer Lundberg Nes jobbar for fullt med skred og trygg ferdsel i fjellet.

 

Christer er godkjend Tindevegleiar, UIAGM/IVBV/IFMGA mountain guide

Christer gav i mars 2013 ut boka Skikompis i samarbeid med Friluftsrådet for Ålesund og omland og Selja Forlag AS

I påska 2013 fekk Christer Fjellskikkprisen med Norges Røde Kors Hjelpekorps for sitt skredførebyggande arbeid

 

Christer arbeider no i Friluftsrådet for Ålesund og omland.

Klikk for lese meir om Skikompis og Friluftsrådet for Ålesund og omland

Skikompis

Boka Skikompis - klikk på bildet for å lese meir på Skikompis si heimeside

Fjellskikkprisen 2013

Christer fekk Fjellskikkprisen 2013 med Norges Røde Kors Hjelpekorps

Christer er godkjend Tindevegleder